İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
26/10/2017 09:31:40 - 14/11/2017 11:33:24 - 10721 Okunma

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları-programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 2016 yılında kabul edilen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda profesör ve doçent kadroları için Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığınayardımcı doçent kadroları için ise ilgili Birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

 

Profesör ve Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (Prof. için 6 takım, Doç. için ise 4 takım dosya halinde hazırlanacaktır.)

1-   Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Akademik Personel Şube Müdürlüğü Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,

2-   Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-   Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,

4-   Doçentlik belgesi fotokopisi,

5-   Askerlik durum belgesi fotokopisi,

6-   Özgeçmiş ve yayın listesi (Prof. kadrosu için başlıca araştırma eseri belirtilecek),

7-   Yayınlarını kapsayan dosya,

8-   Yayınlarını içerir CD,

9-   Üç (3) adet fotoğraf,

10- Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği Aday Etkinlik-Puanlama Tablosunun doldurulması gerekmektedir.

 

Yardımcı Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (4 takım dosya halinde hazırlanacaktır.)

1-   Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Akademik Personel Şube Müdürlüğü Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,2

2-   Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-   Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,

4-   Yabancı dil belgesi,

5-   Askerlik durum belgesi fotokopisi,

6-   Özgeçmiş ve yayın listesi

7-   Yayınlarını kapsayan dosya,

8-   Yayınlarını içerir CD,

9-   Üç (3) adet fotoğraf,

10- Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği Aday Etkinlik-Puanlama Tablosunun doldurulması gerekmektedir.

 

NOT: Aday Etkinlik-Puanlama Tablosuna Buradaki Linkten Ulaşılabilmektedir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 09 Kasım 2017

 

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

PROF.

DOÇ.

YRD.DOÇ.

NİTELİKLER

Mühendislik Fakültesi

İnşaat Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

1

 

 

Yapı Mekaniği alanında çalışmış olmak.

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri

İslam Hukuku

1

 

 

-

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu

Bankacılık ve Finans

Bankacılık ve Finans

 

1

 

Bankacılık ve Finans alanında etkinlik ölçümü konusunda çalışmaları bulunmak.

Mimarlık Fakültesi

Şehir ve Bölge Planlama

Şehir Planlama

 

 

1

Şehir Planlama doktora mezunu olmak, havza planlama ve yönetimi alanında çalışmaları bulunmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

Siyaset ve Sosyal Bilimler

 

 

1

Siyaset Bilimi doktora mezunu olmak, parti örgütleri alanında çalışmaları bulunmak.

Turizm Fakültesi

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları

 

 

1

Turizm İşletmeciliği doktora mezunu olmak, Türk mutfağı ve manastır mutfağı alanında çalışmaları bulunmak.

Vize Meslek Yüksekokulu

Finans-Bankacılık ve Sigortacılık

Bankacılık ve Sigortacılık

 

 

1

Muhasebe ve Finansman doktora mezunu olmak, finansal kiralama alanında çalışmaları bulunmak.

Öğretim Üyesi Alımı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.