İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bülent ŞENGÖRÜR

Prof. Dr. Bülent ŞENGÖRÜR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dekan V.

0288 246 17 09

Ramazan TİYEK

Doç. Dr. Ramazan TİYEK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dekan Yardımcısı/Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölüm Başkanı/Endüstri İlişkileri/Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalları Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/ramazan.tiyek

YÖK Akademik Web Sayfası

ramazan.tiyek@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Muhammet ATALAY

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet ATALAY

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Dekan Yardımcısı/Sayısal Yöntemler Anabilim Dalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/atalay

atalay@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Neziha MUSAOĞLU

Prof. Dr. Neziha MUSAOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/neziha.musaoglu

YÖK Akademik Web Sayfası

neziha.musaoglu@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Ünal ÇAĞLAR

Prof. Dr. Ünal ÇAĞLAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölüm Başkanı/İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

unal.caglar@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Gülnur ETİ İÇLİ

Prof. Dr. Gülnur ETİ İÇLİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İİBF İşletme Bölüm Başkanı/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/gulnur.icli

YÖK Akademik Web Sayfası

gulnur.icli@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Rengin AK

Prof.Dr. Rengin AK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İİBF İktisat Bölümü/İktisat Politikası Anabilim Dalı Başkanı

YÖK Akademik Web Sayfası

rengin.ak@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Muharrem EKŞİ

Doç. Dr. Muharrem EKŞİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı/Uluslararası Siyaset Anabilim Dalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/muharremeksi

YÖK Akademik Web Sayfası

muharremeksi@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Esin Cumhur YALÇIN

Dr. Öğr. Üyesi Esin Cumhur YALÇIN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İİBF Ekonometri Bölüm Başkanı/Ekonometri Anabilim Dalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/esincumhur.yalcin

YÖK Akademik Web Sayfası

esincumhur.yalcin@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Nergiz AYDOĞDU

Dr. Öğr. Üyesi Nergiz AYDOĞDU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı/Siyaset ve Sosyal Bilimler/Hukuk Bilimleri/Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalları Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/nergiz.aydogdu

YÖK Akademik Web Sayfası

nergiz.aydogdu@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Murat ÖZTÜRK

Doç. Dr. Murat ÖZTÜRK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü/İktisat Bölümü Başkan Yardımcısı/İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Anabilim Dalı Başkanı

YÖK Akademik Web Sayfası

mozturk@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Oğuz BAŞOL

Doç. Dr. Oğuz BAŞOL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü/İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/oguzbasol

oguzbasol@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Erkan ÖZTÜRK

Doç. Dr. Erkan ÖZTÜRK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölüm Başkan Yardımcısı/Muhasebe ve Finansman Anabilim Dalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/erkan.ozturk

YÖK Akademik Web Sayfası

Özgeçmiş

erkan.ozturk@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Raif CERGİBOZAN

Doç. Dr. Raif CERGİBOZAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü/İktisat Teorisi Anabilim Dalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/raif.cergibozan

YÖK Akademik Web Sayfası

raif.cergibozan@klu.edu.tr

0288 246 17 09

İskender GÜMÜŞ

Dr. Öğr. Üyesi İskender GÜMÜŞ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü/İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/iskender.gumus

YÖK Akademik Web Sayfası

iskender.gumus@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Yasin ÇAKIREL

Dr. Öğr. Üyesi Yasin ÇAKIREL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü/Yönetim ve Organizasyon Anabilim Dalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/yasincakirel

Özgeçmiş

yasincakirel@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Şenol ÖZTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Şenol ÖZTÜRK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi Anabilim Dalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/senolozturk

YÖK Akademik Web Sayfası

senolozturk@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Mehtap DEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Mehtap DEMİR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü/Bölüm Başkan Yardımcısı/Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik Anabilim Dalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/mehtap.memis

YÖK Akademik Web Sayfası

mehtap.memis@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Canan Özge EĞRİ

Dr. Öğr. Üyesi Canan Özge EĞRİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/cananozge.egri

YÖK Akademik Web Sayfası

cananozge.egri@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Aslı OKAY TOPRAK

Dr. Öğr. Üyesi Aslı OKAY TOPRAK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/a.okaytoprak

YÖK Akademik Web Sayfası

asli.okay@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Ömer Faruk GÜLEÇ

Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk GÜLEÇ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü/Bölüm Başkan Yardımcısı

YÖK Akademik Web Sayfası

Özgeçmiş

omerfarukgulec@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Oğuz KAAN

Dr. Öğr. Üyesi Oğuz KAAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü/Bölüm Başkan Yardımcısı/Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/oguz.kaan

YÖK Akademik Web Sayfası

oguz.kaan@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Toygar Sinan BAYKAN

Dr. Öğr Üyesi Toygar Sinan BAYKAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü/Bölüm Başkan Yardımcısı

http://personel.klu.edu.tr/tbaykan

YÖK Akademik Web Sayfası

tbaykan@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Emre OZAN

Dr. Öğr. Üyesi Emre OZAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü/ Bölüm Başkan Yardımcısı

http://personel.klu.edu.tr/emre.ozan

YÖK Akademik Web Sayfası

emre.ozan@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Nuri Gökhan TOPRAK

Dr. Öğr. Üyesi Nuri Gökhan TOPRAK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkan Yardımcısı/Siyasi Tarih Anabilim Dalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/nuri.toprak

YÖK Akademik Web Sayfası

nuri.toprak@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Günay KURTULDU

Dr. Öğr. Üyesi Günay KURTULDU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü/Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/gunay.kurtuldu

YÖK Akademik Web Sayfası

Özgeçmiş

gunay.kurtuldu@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Taha EĞRİ

Dr. Öğr. Üyesi Taha EĞRİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

YÖK Akademik Web Sayfası

taha.egri@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Baki ÇAKIR

Dr. Öğr. Üyesi Baki ÇAKIR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü/İktisat Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/baki.cakir

YÖK Akademik Web Sayfası

baki.cakir@klu.edu.tr

0288 246 17 09

İsmail DÜLGEROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi İsmail DÜLGEROĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/ismail.dulgeroglu

YÖK Akademik Web Sayfası

Özgeçmiş

ismail.dulgeroglu@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Gülara YENİSEY

Dr. Öğr. Üyesi Gülara YENİSEY

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

YÖK Akademik Web Sayfası

gulara.yenisey@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Barış AYTEKİN

Dr. Öğr. Üyesi Barış AYTEKİN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

YÖK Akademik Web Sayfası

baris.aytekin@klu.edu.tr

0288 246 17 09

İbrahim KALKAN

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KALKAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

YÖK Akademik Web Sayfası

ibrahim.kalkan@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Sezin İBA GÜRSOY

Dr. Öğr. Üyesi Sezin İBA GÜRSOY

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/seziniba

YÖK Akademik Web Sayfası

seziniba@klu.edu.tr

0288 246 17 09

İhsan Ömer ATAGENÇ

Dr. Öğr. Üyesi İhsan Ömer ATAGENÇ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/ihsanomer.atagenc

YÖK Akademik Web Sayfası

ihsanomer.atagenc@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Mehmet Can DEMİRTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can DEMİRTAŞ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/mehmetcan.demirtas

YÖK Akademik Web Sayfası

Özgeçmiş

mehmetcan.demirtas@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Nihat TAK

Dr. Öğr. Üyesi Nihat TAK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri Bölümü/İstatistik Anabilim Dalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/nihat.tak

YÖK Akademik Web Sayfası

nihat.tak@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Özge SIĞIRCI

Dr. Öğr. Üyesi Özge SIĞIRCI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

YÖK Akademik Web Sayfası

Özgeçmiş

ozge.sigirci@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Sibel TOKATLIOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Sibel TOKATLIOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

sibel.tokatlioglu@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Neriman HOCAOĞLU BAHADIR

Dr. Öğr. Üyesi Neriman HOCAOĞLU BAHADIR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/nhbahadir

YÖK Akademik Web Sayfası

nhbahadir@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Furkan YILDIZ

Dr. Öğr. Üyesi Furkan YILDIZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/furkan.yildiz

YÖK Akademik Web Sayfası

furkan.yildiz@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Adem GÖK

Dr. Öğr. Üyesi Adem GÖK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/adem.gok

adem.gok@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Abdüsselam SAĞIN

Dr. Öğr. Üyesi Abdüsselam SAĞIN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü/İktisat Bölümü Başkan Yardımcısı

http://personel.klu.edu.tr/abdusselam.sagin

YÖK Akademik Web Sayfası

abdusselam.sagin@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Gökhan ALBAYRAK

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ALBAYRAK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü/Devletler Hukuku Anabilim Dalı Başkanı

http://personel.klu.edu.tr/gokhanalbayrak

YÖK Akademik Web Sayfası

gokhanalbayrak@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Burcu ŞENALP

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ŞENALP

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

burcu.senalp@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Fatih KARASAÇ

Dr.Öğr.Üyesi Fatih KARASAÇ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü

YÖK Akademik Web Sayfası

fatihkarasac@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Halil KETE

Dr.Öğr.Üyesi Halil KETE

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Maliye Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/halil.kete

halil.kete@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Taner ERCAN

Dr. Öğr. Üyesi Taner ERCAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İİBF Maliye Bölümü/Maliye ABD

taner.ercan@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Caner GEREK

Arş. Gör. Dr. Caner GEREK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

YÖK Akademik Web Sayfası

caner.gerek@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Suzan KANTARCI SAVAŞ

Arş. Gör. Dr. Suzan KANTARCI SAVAŞ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/suzan.kantarci

YÖK Akademik Web Sayfası

suzan.kantarci@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Gülşah ÖZŞAHİN

Arş. Gör. Dr. Gülşah ÖZŞAHİN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

YÖK Akademik Web Sayfası

gulsah.ozsahin@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Gülayşe ÜLGEN TÜREDİ

Arş. Gör. Dr. Gülayşe ÜLGEN TÜREDİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/gulayse.ulgen

YÖK Akademik Web Sayfası

gulayse.ulgen@klu.edu.tr

0288 246 17 09

İbrahim KARABAYIR

Arş. Gör. Dr. İbrahim KARABAYIR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/ibrahim.karabayir

YÖK Akademik Web Sayfası

ibrahim.karabayir@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Saadet ULAŞOĞLU İMAMOĞLU

Öğr. Gör. Dr. Saadet ULAŞOĞLU İMAMOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/u.saadet

YÖK Akademik Web Sayfası

Özgeçmiş

u.saadet@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Günhan GAYIRHAN

Arş. Gör. Dr. Günhan GAYIRHAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü/Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı

http://personel.klu.edu.tr/gunhan.gayirhan

YÖK Akademik Web Sayfası

gunhan.gayirhan@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Adnan SEYAZ

Arş. Gör. Dr. Adnan SEYAZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/adnan.seyaz

YÖK Akademik Web Sayfası

adnan.seyaz@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Hüseyin SEVGİ

Arş. Gör. Dr. Hüseyin SEVGİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/huseyin.sevgi

huseyin.sevgi@klu.edu.tr

0288 246 1709

Haci SARI

Arş. Gör. Dr. Haci SARI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/haci.sari

haci.sari@klu.edu.tr

0288 246 17 09

İfakat BALIK

Arş. Gör. Dr. İfakat BALIK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/ifakat.balik

YÖK Akademik Web Sayfası

ifakat.balik@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Yiğit AYDOĞAN

Arş. Gör. Dr. Yiğit AYDOĞAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/yigit.aydogan

YÖK Akademik Web Sayfası

yigit.aydogan@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Bilal Nergiz

Arş. Gör. Dr. Bilal Nergiz

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü/Siyasi Tarih A.B.D

http://personel.klu.edu.tr/bilal.nergiz

YÖK Akademik Web Sayfası

bilal.nergiz@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Osman KOCAAGA

Arş. Gör. Dr. Osman KOCAAGA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/osman.kocaaga

YÖK Akademik Web Sayfası

osman.kocaaga@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Kevser TÜTER ŞAHİNOĞLU

Arş. Gör. Dr. Kevser TÜTER ŞAHİNOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/kevser.tuter

YÖK Akademik Web Sayfası

kevser.tuter@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Demet GEDİZ AYDOĞDU

Arş. Gör. Dr. Demet GEDİZ AYDOĞDU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/demet.gediz

YÖK Akademik Web Sayfası

demet.gediz@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Murat GÜNEYLİOĞLU

Arş. Gör. Dr. Murat GÜNEYLİOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/murat.guneylioglu

YÖK Akademik Web Sayfası

murat.guneylioglu@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Emre ÇEVİK

Arş. Gör. Dr. Emre ÇEVİK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Ekonometri Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/emre.cevik

YÖK Akademik Web Sayfası

emre.cevik@klu.edu.tr

0288 246 17 09

 İzzettin AS

Arş. Gör. Dr. İzzettin AS

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/izzettin.as

izzettinas@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Ali Haydar BEŞER

Arş. Gör. Dr. Ali Haydar BEŞER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/ali.beser

YÖK Akademik Web Sayfası

ali.beser@klu.edu.tr

0288 246 17 09

İbrahim Onur KOÇAŞLI

Arş. Gör. Dr. İbrahim Onur KOÇAŞLI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/ibrahimonur.kocasli

YÖK Akademik Web Sayfası

ibrahimonur.kocasli@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Zeynep Miray ÇAKIR

Öğr. Gör. Zeynep Miray ÇAKIR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

zeynepmiraycakir@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Nevin TÜRKER YILDIZ

Arş. Gör. Nevin TÜRKER YILDIZ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/nevin.turker

YÖK Akademik Web Sayfası

nevin.turker@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Altuğ KOÇ

Arş. Gör. Altuğ KOÇ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/altugkoc

YÖK Akademik Web Sayfası

altugkoc@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Betül GÜLTEKİN

Arş. Gör. Betül GÜLTEKİN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/betul.gultekin

YÖK Akademik Web Sayfası

betul.gultekin@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Mustafa ÖZTÜRK

Arş. Gör. Mustafa ÖZTÜRK

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/mustafa.ozturk

mustafa.ozturk@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Ezgi AYDOĞAN

Arş. Gör. Ezgi AYDOĞAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü

YÖK Akademik Web Sayfası

ezgi.uysal@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Selver KURTULDU

Arş. Gör. Selver KURTULDU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/selver.kurtuldu

YÖK Akademik Web Sayfası

selver.kurtuldu@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Öznur AYDINER ÇAKIREL

Arş. Gör. Öznur AYDINER ÇAKIREL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/o.aydinercakirel

o.aydinercakirel@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Aysun AKTAŞ MOZEİKÇİ

Arş. Gör. Aysun AKTAŞ MOZEİKÇİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/aysun.aktas/lan/tr

aysun.aktas@klu.edu.tr

0288 246 17 09

İlkem AYDIN

Arş. Gör. İlkem AYDIN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/ilkemaydin

YÖK Akademik Web Sayfası

ilkemaydin@klu.edu.tr

0288 246 17 09

İsmihan DURAN

Arş. Gör. İsmihan DURAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/ismihan.duran

ismihan.duran@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Ali EROL

Arş. Gör. Ali EROL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İşletme Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/ali.erol

YÖK Akademik Web Sayfası

ali.erol@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Metin PEHLİVAN

Arş. Gör. Metin PEHLİVAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/metinpehlivan

YÖK Akademik Web Sayfası

metinpehlivan@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Atanur KARAAHMETOĞLU

Arş. Gör. Atanur KARAAHMETOĞLU

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

YÖK Akademik Web Sayfası

atanurkaraahmetoglu@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Aykut AYDIN

Arş. Gör. Aykut AYDIN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/aykutaydin

aykutaydin@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Umut YERTÜM

Arş. Gör. Umut YERTÜM

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/umutyertum

YÖK Akademik Web Sayfası

umutyertum@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Bayram BALCI

Arş. Gör. Bayram BALCI

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/bayram.balci

YÖK Akademik Web Sayfası

Özgeçmiş

bayram.balci@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Abdullah ÖNAL

Arş. Gör. Abdullah ÖNAL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü

abdullah.onal@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Erhan ÖZŞEKER

Arş. Gör. Erhan ÖZŞEKER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/erhan.ozseker

YÖK Akademik Web Sayfası

erhan.ozseker@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Aygül KIZILAY

Arş. Gör. Aygül KIZILAY

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/aygul.kizilay

YÖK Akademik Web Sayfası

aygul.kizilay@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Sezgin SEZGİN

Arş. Gör. Sezgin SEZGİN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/sezginsezgin

YÖK Akademik Web Sayfası

sezginsezgin@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Enis DUMAN

Arş. Gör. Enis DUMAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/eduman

YÖK Akademik Web Sayfası

eduman@klu.edu.tr

0288 246 17 09

İlknur GÜL

Arş. Gör. İlknur GÜL

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/ilknur.gul

ilknur.gul@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Adem TAFRAN

Arş. Gör. Adem TAFRAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

http://personel.klu.edu.tr/adem.tafran

adem.tafran@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Oğuzhan KOCA

Arş. Gör. Oğuzhan KOCA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü/Yönetim Bilimleri A.B.D.

YÖK Akademik Web Sayfası

oguzhan.koca@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Emre AKUSTA

Arş. Gör. Emre AKUSTA

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

İktisat Bölümü/Uluslararası İktisat A.B.D.

http://personel.klu.edu.tr/emre.akusta

emre.akusta@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Hakan AKAR

Arş. Gör. Hakan AKAR

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler Bölümü/Devlet Hukuku ABD

hakan.akar@klu.edu.tr

0288 246 17 09

Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.