İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
23/05/2018 11:38:51 - 23/05/2018 11:38:51 - 8563 Okunma

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümleri/anabilim dalları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvurular ilgili birimlere şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.

1-   Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki Akademik Personel Şube Müdürlüğü Formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,

2-   Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3-   Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,

4-   Yabancı dil belgesi,

5-   Özgeçmiş ve yayın listesi

6-   Yayınlarını içerir CD,

7-   2 (İki) adet fotoğraf,

8- Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği "Aday Etkinlik-Puanlama Tablosu"nun doldurulması gerekmektedir.

 

NOT: Aday Etkinlik-Puanlama Tablosuna Buradaki Linkten Ulaşılabilmektedir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ: 04/06/2018

Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurusunda istenen evraklar 4 takım CD halinde hazırlanacaktır.

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI

DR.ÖĞR.ÜYESİ

NİTELİKLER

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Uluslararası İlişkiler

Devletler Hukuku

1

Uluslararası İlişkiler doktora mezunu olmak ve uluslararası yatırım hukuku alanında çalışma yapmış olmak.

İktisat

İktisat Teorisi

1

İktisat anabilim dalında doktora yapmış olmak. Yönetişim kurumları ve doğrudan sermaye yatırımları alanında çalışma yapmış olmak.

İktisadi Çalışma ve Uluslararası İktisat

1

İktisat anabilim dalında doktora yapmış olmak. Orta gelir tuzağı ve enerji iktisadı konularında çalışmaları bulunmak.

İlan Doktor Öğretim Üyesi

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.