İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
02/08/2018 09:46:25 - 03/08/2018 09:46:25 - 14628 Okunma

Aday Öğrencilerimize;

 

“Öğrenci Dostu Üniversite Şehirleri” araştırmasının 2018 yılı sonuçlarına göre 17. sırada yer alan Trakya’nın ve ülkemizin güzide şehri Kırklareli’nde yer alan Kırklareli Üniversitemizin kuruluşundan itibaren var olan önemli fakültelerinden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bölümleri siz değerli üniversite adayı öğrencilerini beklemektedir.

Fakültemizde 5 bölüm bulunmaktadır.

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, çalışma ilişkileri ve gelir dağılımından kaynaklanan sosyal meselelerin çözüme kavuşturulduğu bir ülkeyi oluşturma yolunda; sosyal ve ekonomik değişime uygun olarak, çalışma yaşamına ve sosyal politikalara yön verebilecek bilimsel yaklaşımları geliştirmenin sorumluluğuna uygun bir eğitim programına sahip olarak çalışmaktadır.

İktisat Bölümü, iktisadi meseleleri objektif ve bilimsel bir yöntemle ele alıp akademik kriterler çerçevesinde ekonomiyi okuyabilme ve alternatif fikirler üretebilme becerisine sahip, yaratıcı, bilimsel donanımı ile kendine güvenen, piyasada kolay iş bulabilecek şekilde teoriyi pratiğe dökebilen, sosyal piyasa ekonomisi yaklaşımını merkeze alan iktisatçılar yetiştirmeyi kendisine misyon edinmiştir. 

İşletme Bölümü, rekabetin yerel ve ulusal sınırları aşıp küresel ölçeğe yayıldığı günümüzde girişimciliği merkeze alan, dış ticaret, finansman ve pazarlama alanlarında uzman bireyler yetiştirecek bir müfredata sahiptir.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, modern yönetim anlayışının gerektirdiği teorik bilgileri pratikte kullanabilecek nitelikli bireyleri yetiştirme anlayışı çerçevesinde eğitim-öğretimi gerçekleştirmektedir. Öğrencilere özellikle politika, yönetim bilimleri, kentleşme ve çevre sorunları, yerel yönetimler, kamu hukuku ve uluslararası siyaset alanlarında karşılaştırmalı eğitim ve araştırma yapmayı öğretmek, aldıkları bu eğitim sayesinde sorunları kavramada ve çözmede çok yönlü düşünme ve doğru karar verme becerisi kazandırmayı amaçlamaktadır.

Uluslararası İlişkiler Bölümü, geçmişinde uluslararası alanda sahip olduğu büyük tecrübesini, yirmi birinci yüzyılın gereksinimleriyle uyumlu bir sentez haline getirebilen, katılımcı, özgürlükçü ve özgüven sahibi bireylerin yetişmesine zemin hazırlamak ve uluslararası standartlarda eğitim veren bir bölüm olmayı kendisine misyon edinmiştir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesini başarıyla tamamlayanlar kamu ve özel sektörde çeşitli pozisyonlarda çalışma imkânlarına sahiptirler. Özellikle bakanlıklarda uzmanlıktan denetmenliğe birçok kariyer mesleklerde görev alabilirler. Özel sektörde ise, banka, şirket ve her türlü kurumsal organizasyonlarda çalışabilecekleri gibi kendi işlerini de kurabilme fırsatına sahip olabilmektedirler. Uluslararası örgütlerde çalışma imkânı da olan mezunlarımız, uzmanlaştıkları alanlardaki deneyimleriyle akademik dergilerde çalışabilir veya araştırmacı olabilirler.

Fakültemiz bünyesindeki öğrencilerimizi diğer fakültelerden farklı gösterecek özelliklerden birisi de Finans Laboratuvarımızın varlığıdır. Öğrencilerimiz Finans Laboratuvarı’mızda Finansal Yönetim, Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi, Finansal Tablolar Analizi gibi finans, muhasebe, ekonometri ve istatistik alanlarındaki dersleri için bilgisayar destekli uygulamalı eğitim yapmaktadırlar.

Ayrıca;

  • Öğrencilerimiz, Yurt içi (Farabi) ve Yurt dışı (ErasmusErasmus+Mevlana) programları ile birlikte kurumlararası ikili anlaşmalarla yurtdışındaki başka üniversitelerdeki öğrenci değişim ve staj hareketliliğinden yararlanarak değişik üniversitelerde ders alabilme imkanına sahiptirler.
  • Bölümlerimizin web sayfalarındaki faaliyetlerden de anlaşılacağı üzere müfredatta yer alan derslerin haricinde öğrencilerimizin akademik farkındalık düzeylerinin artırılması için seminerler, konferanslar ve kongreler düzenlenmektedir.
  • Sinema, Genç Araştırmacılar ve İnovasyon, İktisat, Girişimcilik ve İnovasyon, Uluslararası İlişkiler, İşletme, İdeal Gençlik, Kaybedenler, Birleşmiş Öğrenci, Uluslararası Öğrenci ve Çalışma Ekonomisi gibi bir çok öğrenci kulübümüz olmakla birlikte bunlara ek olarak yeni kulüplerin kurulabilmesi de mümkündür.
  • Bölümlerimiz ile ilgili detaylı bilgilere https://iibf.klu.edu.tr/ linkinden ulaşabilirsiniz...

 

Prof.Dr. Bülent ŞENGÖRÜR

                                                                                                                                              Dekan V.

 

 

 

 

Aday

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.