İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
02/10/2018 21:41:18 - 02/10/2018 21:41:18 - 6021 Okunma

2018-2019 Akademik Yılında  Fakültemizde Kısmi Zamanlı olarak  öğrenci çalıştırılacaktır. Aşağıda belirtilen şartları taşıyan Fakültemiz öğrencilerinin Kısmi Zamanlı Öğrenci İş Başvuru Formu  ile birlikte 10 Ekim 2018 tarihine kadar Fakültemiz Öğrenci İşleri Memuru Aydıncan KANDEMİR' e başvurmaları gerekmektedir.

 

Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranan Şartlar

1-Fakültemizin  kayıtlı öğrencisi olmak.

2-Disiplin cezası almamış olmak.

3-Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak.

4-Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,

5-Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

6-Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

7-Daha önceden Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışırken, sözleşmesi öğrenci tarafından veya öğrenci çalıştıran birim ve/veya Daire Başkanlığınca tek taraflı olarak feshedilmemiş olmak.

 

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

1 Adet Fotoğraf

SGK İlişik Taahütnamesi

Hizmet Akdi

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru Formu

Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi

Sağlık Provizyon Belgesi (E-Devlet'ten temin edilebilmektedir)

Ziraat Bankası Hesap Bilgileri

Kısmi Zamanlı

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.