İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
21/06/2019 14:52:52 - 21/06/2019 14:52:52 - 10778 Okunma

Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmamış öğrencilerden, devam şartını yerine getirmiş olduğu tek dersten sorumluluğu kalan veya mezuniyeti için GANO’sunun en az 2,00 olma şartı hariç tüm gereklerini yerine getirmiş öğrenciler ve bu sınav sonucu alacağı notun katkısıyla GANO’sunu en az 2,00 düzeyine çekebilecek durumda olması koşuluyla 28/06/2019 Cuma günü saat 14.00'te yapılacak olan tek ders sınavına girebilirler.

Öğrencilerimizin aşağıda yer alan dilekçe örneğini doldurup imzaladıktan sonra dilekçelerine öğrenci kimlik kartlarının bir örneğini ya da onaylı öğrenci belgelerini eklemeleri ve 26/06/2019 Çarşamba günü saat 12.00'a kadar şahsen veya e-posta yoluyla Fakültemize ulaştırmaları gerekmektedir. Dilekçesinde imzası olmayan ve ek belgesi bulunmayan öğrencilerimizin başvuruları işleme alınmayacaktır. Dilekçe aslının tek ders sınavı öncesi Fakültemizin öğrenci işleri bürosuna teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) kayıtlı olan e-posta adresi haricinde farklı bir e-posta adresinden yapılan başvurular kesinlikle dikkate alınmayacaktır.

E-posta: iibf@klu.edu.tr

Tek Ders Sınavı Başvuru Dilekçesi

-Öğrencilerimiz Tek Ders Sınav hakkını bir kez kullanabilir. Tek ders sınavında en az CC (65) notu alan öğrenci başarılı sayılır.

-Tek ders sınavına girecek öğrencilerden Bahar Dönemi harcını yatırmamış olan öğrencilerin harcını yatırması gerekmektedir. 

-Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harf notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınır.

-Tek ders sınavları için mazeret sınavları yapılmaz.

-Öğrenci tek ders sınav hakkını yılda bir kez kullanabilir.

Sınavın yapılacak olduğu derslik bilgisi web sayfamız üzerinden bilahare duyurulacaktır. 

tek ders

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.