İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
24/01/2020 10:26:07 - 24/01/2020 10:26:07 - 1822 Okunma

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 9. maddesinin 7. fıkrası ‘‘Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibariyle yapılacak sıralamada ilk %10’a giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.” hükmü gereği aşağıdaki öğrencilerimiz 2019-2020 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında gündüz öğrenim ücreti yatırmalıdırlar. 

İ.Ö. öğrencisi olup, %10'luk başarı dilimi içerisine giren ancak 24/01/2020 tarihinden önce öğrenim ücretini yatıran öğrencilerimizin harç iadeleri için Fakültemiz Öğrenci İşleri Bürosuna en kısa süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. 

Öğrencilerimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. 

%10'luk Başarı Dilimi

%10 Başarı Dilimi

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.