İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
16/07/2014 09:40:53 - 16/07/2014 09:40:53 - 5642 Okunma

Fakülte misyonumuz;

misyon

Misyonumuz, kamu yararı önceliğinde, akademik bilgi üretmeyi, uygulamayı ve yaymayı ilke edinmiş, bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlayacak güncel bilgilere sahip, üretken, sorgulayıcı, kültürel ve evrensel değerlere bağlı müteşebbis insanı sosyal piyasa ekonomisi yaklaşımıyla yetiştiren ve topluma mal edebilen bir fakülte olmaktır.

Fakülte vizyonumuz;

misyon

Küresel düzeyde kabul gören bir üniversite olarak, evrensel değerlerle donanmış akademik kadroya sahip, sunduğu kaliteli eğitim ve hizmetle yetiştirdiği öğrencilerin bir yandan entellektüel gelişimlerini sağlarken diğer yandan bilimsel ve mesleki donanımlarını artırarak iş dünyasında ve akademik camiada aranır olmasını sağlamaktır.

klu iibf misyon vizyon

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.