İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
23/03/2018 17:52:30 - 23/03/2018 17:52:30 - 10283 Okunma

1 - KONTROL ORTAMI STANDARTLARI:

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 1 - Etik Değerler ve Dürüstlük

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İİBF Kamu Hizmet Standartları


           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Ek-1 Yönetmelik                                                                                                                                                                                                                                                                                           

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif KLÜ Etik Değer ve Dürüstlük İlkeleri

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 2 - Misyon, Vizyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İİBF Misyon ve Vizyon

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İİBF Teşkilat Şeması

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İİBF Personel Listesi

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İİBF Görev Tanımları

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İİBF Görev Dağılımları

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İİBF Hassas Görev Raporu

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İİBF İş Akış Şemaları

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 3 - Personelin Yeterliliği ve Performansı

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Performans Değerlendirme Formu

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif KLÜ İdari Personel Performans Değ. Kriterleri Uyg. Usul ve Esasları

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 4 - Yetki Devri

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Yetki Devri Formu

  2 - RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI:

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 5 - Planlama ve Programlama

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İİBF Performans Hedefleri Tablosu(Eylem Planı)

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İİBF Yıllık İş Planı

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 6 - Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İİBF Risk Analiz Tablosu

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İİBF Risk Değerlendirme Tablosu

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İİBF Risk Profil Tablosu

  3 - KONTROL FAALİYETLERİ STANDARTLARI:

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 7 - Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İİBF Risk Önleme Eylem Planı

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 8 - Prosedürlerin Belirlenmesi ve Belgelendirilmesi

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İİBF Prosedür Listesi

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 9 - Görevler Ayrılığı

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Görevler Ayrılığı

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 10 - Hiyerarşik Kontroller

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Hiyerarşik Kontroller

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 11 - Faaliyetlerin Sürekliliği

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Faaliyetlerin Sürekliliği

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 12 - Bilgi Sistemleri Kontrolleri

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Bilgi Sistemleri Kontrolleri

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Kırklareli Üniversitesi Bilişim Kaynakları Kullanım Yönergesi

  4 - BİLGİ VE İLETİŞİM STANDARTLARI:

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 13 - Bilgi ve İletişim

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İİBF İletişim Sistemi

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 14 - Raporlama

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İİBF 2017 Yılı Faaliyet Raporu

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 15 - Kayıt ve Dosyalama Sistemi

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İİBF Kayıt ve Dosyalama Sistemi

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 16 - Hata,Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Hata Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi

  5 - İZLEME STANDARTLARI:

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 17 - İç Kontrolün Değerlendirilmesi

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Çalışan Öneri Formu

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif İç Kontrol İzleme Formu
           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Memnuniyet Anket Formu
           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Şikayet Formu

      http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif Standart 18 - İç Denetim

           http://www.kirklareli.edu.tr/download/files/66377680/arrow.gif KLÜ İç Kontrol Eylem Planı

6 - PROSEDÜRLER:
İİBF İç Kontrol İç Kontrol

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.