İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
05/05/2017 10:52:59 - 08/05/2017 10:52:59 - 9411 Okunma

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan ve aşağıda bölümü/anabilim dalları-programı ile unvan ve koşulları belirtilen kadroya 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve 2016 yılında kabul edilen Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda ilgili Birime şahsen yapılacaktır.

Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca ve/veya Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Yardımcı Doçent ve Doçent kadrosu başvurusunda istenen evraklar (4 takım dosya halinde hazırlanacaktır)

1-  Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının internet sitesindeki formlar menüsünde yer alan Öğretim Üyesi İlan Başvuru Formu,

2-   Nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-   Lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının fotokopileri,

4-   Doçent kadrosu için Doçentlik belgesi,

5-   Askerlik durum belgesi fotokopisi,

6-   Özgeçmiş ve yayın listesi

7-   Yayınlarını kapsayan dosya,

8-    Yayınlarını içerir CD,

9-    3 (Üç) adet fotoğraf,

10-   Yabancı dil belgesi

11- Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri gereği Aday Etkinlik-Puan Listesinin doldurulması gerekmektedir.

 

NOT: Aday Etkinlik-Puan Listesine Buradaki Linkten Ulaşılabilmektedir.

 

SON BAŞVURU TARİHİ: İLANIN RESMİ GAZETEDE YAYIM TARİHİNDEN İTİBAREN 15 GÜN

 

BİRİM

BÖLÜM

ANABİLİM DALI/PROGRAM

DOÇ.

YRD.DOÇ.

NİTELİKLER

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Türk Dili ve Edebiyatı

Yeni Türk Dili

1

 

Türk Dili alanında doçentlik almış olmak ve galat sözcükleri üzerine çalışma yapmış olmak.

Tarih

Yeniçağ Tarihi

 

1

Yeniçağ Tarihi alanında doktora mezunu olmak ve Osmanlı İspanya ilişkileri alanında çalışmaları bulunmak.

Mütercim-Tercümanlık

Mütercim-Tercümanlık (Almanca)

 

1

Çeviribilim (Almanca) alanında doktora mezunu olmak ve çeviri sürecine ilişkin yorumbilimsel çalışmaları bulunmak.

HUKUK FAKÜLTESİ

Kamu Hukuku

İdare Hukuku

 

1

Kamu Hukuku yüksek lisans ve doktora mezunu olmak ve İdare Hukuku alanında çalışma yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İşletme

Muhasebe ve Finasman

 

1

Muhasebe ve Finasman alanında doktora mezunu olmak ve muhasebe performansı, kâr yönetimi ve sermaye yapısı alanlarında çalışmaları bulunmak.

LÜLEBURGAZ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tasarım

Grafik Tasarımı

 

1

Resim anasanat dalında sanatta yeterlilik mezunu olmak.

 

(06/05/2017) Tarihli T.C. Resmi Gazete İlanı 

İLAN

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.