İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
16/07/2014 14:25:19 - 16/07/2014 14:25:19 - 17371 Okunma

İşletme Bölümü 2009–2010 Eğitim Öğretim döneminde açılmış, 2009 yılı ÖSYM ek kontenjanlarıyla ikinci öğretim programına öğrenci alımı yapılarak eğitime başlanmıştır.

Ana Bilim Dalları

Yönetim ve Organizasyon A.B.D. Muhasebe ve Finansman A.B.D. Üretim Yönetimi ve Pazarlama A.B.D. Ticaret Hukuku A.B.D. Sayısal Yöntemler A.B.D.

Vizyon;

Eğitim ve araştırma faaliyetlerinde dünyaca tanınan ve küresel rekabet şartlarının gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip öğretim elemanı ve öğrencilerle, akademik çevreler ve iş dünyası tarafından kabul gören bir bölüm olmaktır.

Misyon;

Rekabetin yerel ve ulusal sınırları aşıp küresel ölçeğe yayıldığı günümüzde girişimciliği merkeze alan, dış ticaret, finansman ve pazarlama alanlarında ihtisas sahibi “Pazarlamacı”, “Dış Ticaret Uzmanı” ve “İnsan Kaynakları Yöneticileri”ni yetiştiren bir bölüm olmaktır.

Mezunlarımızın Çalışabileceği Alanlar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünü başarıyla tamamlayanlar kamu ve özel sektörde çok çeşitli pozisyonlarda çalışma imkânlarına sahiptirler. İşletme Bölümü mezunları başta Bankacılık, Borsa ve Aracı Kurumlar olmak üzere, Maliye Müfettişliği, Kaymakamlık, İdari Hâkimlik, Mali Müşavirlik, Akademisyenlik, İnsan Kaynakları Uzmanlığı, Pazarlama Uzmanlığı, Yatırım ve Finans Uzmanlığı, Hesap Uzmanlığı gibi kariyer mesleklerde tercih edilirler.

klu iibf işletme

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.