İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
16/07/2014 09:16:19 - 01/09/2014 09:16:19 - 10626 Okunma

İktisat Bölümü, 2009-2010 Eğitim Öğretim döneminde eğitime başlamıştır.

Anabilim Dalları

İktisat Tarihi A.B.D.

İktisat Politikası A.B.D

İktisat Teorisi A.B.D.

İktisadi Çalışma ve Uluslararası İktisat A.B.D.

Vizyon;

Bölümümüz dünyanın en önemli konularından olan ekonomiyi en doğru ve objektif şekilde analiz edip işlevsel politika önermelerinde bulunmayı, birbiri ile son derece entegre hale gelen dünya ekonomisini ve ülkemizin bu ekonomideki yükselen değerini en iyi şekilde saptamayı, ülkemizin Avrupa Birliği sınırını oluşturan ilimiz ve bölgemizin iktisadi yapısını akademik olarak ele alıp tahlil etmeyi hedeflemektedir. Bütün bu değerlendirmeleri bilimsel bir disiplin ve akademik uygunluk ile yapmak ise vizyonumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Bölümümüz, bu iktisadi vasıfları en iyi ve hızlı şekilde gerçekleştirme becerisine sahip iktisatçılar yetiştirirken bir yandan da öğrencilerimizin sorumluluk sahibi, sosyal bilinci yüksek, ülkelerine ve dünyaya faydalı bireyler olabilmesini kendi vizyonu içerisinde önemli bir yere koymaktadır.

Misyon;

 

Bölümümüzün birincil misyonu iktisadi meseleleri objektif ve bilimsel bir yöntemle ele alıp akademik kriterler çerçevesinde ekonomiyi okuyabilme ve alternatif fikirler üretebilme becerisine sahip, yaratıcı, bilimsel donanımı ile kendine güvenen, piyasada kolay iş bulabilecek şekilde teoriyi pratiğe dökebilen, sosyal piyasa ekonomisi yaklaşımını merkeze alan iktisatçılar yetiştirmektir. Öğrencilerimizin kamu ve özel kesime ait her türlü teoriyi ve bu teorilerin uygulanmasında ihtiyaç duydukları enstrümanları en iyi şekilde kullanmayı yetenekleri arasına katmaları misyonumuzun ayrılmaz bir parçasıdır. Bütün bu bilimsel hazırlığa ek olarak bölümümüzden mezun olan öğrencilerin etrafına duyarlı, sosyal ve topluma örnek bireyler olarak yetişmesi ise akademik kadromuz ve bölümümüz için bilimsel amaçlar kadar üzerinde durulan hususlardır.

İş Olanakları

Ekonomik krizler ile önemi daha da artan iktisat ve ilgili alanlar üzerine eğitim alan bölümümüz mezunları kamu ve özel kesimde iktisat ile ilgili çeşitli pozisyonlarda gerek araştırmacı gerek de uygulamacı olarak istihdam edilebilmektedir. Öğrencilerimiz, teorik ve pratik olarak en yetkin donanımla piyasaya çıktıklarında iş bulmakta zorlanmamakta ve aynı zamanda kamu kesiminin açtığı sınavlara uygun ders programımız ile istedikleri başarıyı yakalamaktadırlar. Ekonomisi hızla gelişen ülkemizin iktisat ve ilgili alanlardaki işgücü ihtiyacı giderek artmakta ve bu bağlamda kaliteli ve ilkeli eğitim stratejisi ile fakültemiz ve üniversitemizin önemi ve öğrencilerine sağladığı avantaj ortaya çıkmaktadır.Birçok bölümde temel ders olarak okutulan iktisat üzerine iyi bir eğitim almış öğrencilerimizin kariyer planı çok geniş bir yelpazede çeşitlenmekte, yakın alanlardaki işgücü talebine bile kolayca cevap verebilmekte ve temel ders olan iktisattaki uzmanlaşmaları sayesinde birçok rakibine kıyasla ciddi bir avantaj yakalamakta, hemen her iş kolunda kendilerine yer bulmaktadırlar.Mezunlarımız, özellikle son yıllarda finans sektöründeki gelişmeler nedeniyle ağırlıklı olarak bu kurumlarda çalışmayı tercih etmektedirler. Ayrıca, gerek Türkiye gerekse dünya ekonomisinde yaşanan önemli gelişmelerle birlikte özel ve kamu sektöründe iktisadi araştırmaya verilen önem artmakta, bunun sonucu olarak da bu alandan mezun olan öğrencilerin önemli bir kısmı eğitim ve araştırma kurumlarında istihdam edilmektedir. Bu bağlamda iktisat bölümü mezunları, T.C. Merkez Bankası, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Hazine Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Sermaye Piyasası Kurumu, Rekabet Kurumu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Bankalar, Finans Kuruluşları, Denetim Kurumları, Özel Firmaların Pazarlama ve Satış Departmanları gibi kurum, kuruluş ve şirket bölümlerinde iş bulabilme olanakları bulunmaktadır.

klu iibf iktisat

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.