İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
16/07/2014 14:26:45 - 16/07/2014 14:26:45 - 11242 Okunma

Ana Bilim Dalları

Siyaset ve Sosyal Bilimler A.B.D. 
Yönetim Bilimleri A.B.D. 
Hukuk Bilimleri A.B.D. 
Kentleşme ve Çevre Sorunları A.B.D. 

Vizyon;

Evrensel yönetim-yönetişim esaslarının ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve değerleri benimsemiş, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel araştırma ve eğitim-öğretimde saygınlık kazanmış, kendi alanında ülkenin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasına katkıda bulunacak, kurumsal kimliği ve kültürü gelişmiş öğrencileri ve akademisyenleri ile lider bir bölüm olmaktır.

Misyon;

Bölümümüz, evrensel değerler ışığında, kamu yararı yaklaşımını merkeze alan, yerel yönetim ve sivil toplum alanında ihtiyaç duyulan altyapıya sahip, bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlayacak güncel bilgilerle donanmış, kültürel ve evrensel değerlere bağlı, düşünen, eleştirel bakabilen, çözüm üreten, kendine güvenen, bireysel ve kolektif çalışma yeteneğine sahip, bilinçli ve yenilikçi bireyler yetiştirerek toplumun yararına sunmayı misyon edinmiştir.

Mezunlarımızın Çalışabileceği Alanlar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü başarıyla tamamlayanlar kamu ve özel sektörde çeşitli pozisyonlarda çalışma imkânlarına sahiptirler. Kamu Yönetimi mezunları özellikle kamu sektöründe, Kaymakamlık, İdari Hâkimlik, Sayıştay Denetçiliği, Müfettişlik, Kontrolörlük, Uzmanlık gibi kariyer meslekleri tercih edebilmektedir. Özel sektörde ise banka ve özel finans kurumlarında çeşitli pozisyonlarda istihdam edilme imkânına sahiptirler. Öte yandan, Mali Müşavirlik, Akademisyenlik, İnsan Kaynakları Uzmanlığı gibi meslekler Kamu Yönetimi Bölümü mezunlarının tercih edebileceği çalışma alanlarından bazılarıdır.

klu iibf kamu yönetimi

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.