İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
16/07/2014 14:27:24 - 16/07/2014 14:27:24 - 14239 Okunma

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde kurulan Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne eşitlik ağırlıklı puan türünde(TM-2) öğrenci alınacaktır. Pek yakında önce lisans (birinci ve ikinci öğretim) daha sonra yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim vermeyi hedefleyen bölümümüz de halen iki öğretim üyesi ve on araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Ana Bilim Dalları
Siyasi Tarih A.B.D.
Uluslararası ilişkiler A.B.D.
Devletler Hukuku A.B.D.

Amaç

Bölümümüzün amacı, bünyesinde barındırdığı Siyasi Tarih, Uluslararası İlişkiler ve Devletler Hukuku Ana Bilim Dalları ile öğrencilerimize uluslararası sistemin siyasi tarihi, işleyişi, aktörleri ve bu aktörlerin birbirleri ile olan ilişkilerini, uluslararası örgütleri, azınlıklar meselesi, ulusal ve uluslararası strateji ve güvenlik politikaları ve başta Üniversitemizin komşusu olduğu Balkan ülkeleri olmak üzere diğer komşuları, yerel, bölgesel ve global aktörleri tanıtmak, bunu yaparken öğrencilere disiplinlerarası bir bakış kazandırmak ve sorgulayıcı bir yaklaşımla onlara yaşadığımız çağın ihtiyaçlarına uygun bir eğitim imkanı sunmaktır.

Vizyon;

Geçmişinde uluslar arası alanda sahip olduğu büyük tecrübesini, yirmi birinci yüzyılın gereksinimleriyle uyumlu bir sentez haline getirebilen katılımcı, özgürlükçü ve öz güven sahibi bireylerin yetişmesine zemin hazırlamak ve uluslararası standartlarda eğitim veren bir bölüm olmak.

Misyon;

Misyonumuz, hızla büyük bir köy haline gelen dünyamızda, geçmişinden aldığı büyük tecrübenin ışığı altında bu hızlı değişimi doğru okuyabilen, sahip olduğu özgüveni ile bu değişime ayak uydurabilen, başkalarının fikirlerine önyargısız yaklaşabilen, yeniliğe açık, eleştirel bakış sahibi, kolektif çalışma yeteneğine sahip, genel kültürü yüksek, duyarlı bireyler yetiştirmek, böylelikle ülkemizin bu alanda ihtiyaç duyduğu uzmanların yetişmesine katkı sağlamak, bunun yanında öğrencilerimizin iş ve kariyer beklentilerine cevap vererek onları geleceğin dünyasına en iyi şekilde hazırlamaktır. Mezunlarımızın Çalışabileceği Alanlar

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünü başarıyla tamamlayanlar kamu ve özel sektörde çeşitli pozisyonlarda çalışma imkânlarına sahiptirler. Özellikle bakanlıklarda ve müsteşarlıklarda uzmanlıktan denetmenliğe birçok pozisyonda görev alabilirler. Dışişleri Bakanlığı’nın açtığı sınavı kazananlar “Diplomatlık” sıfatıyla görev yapabilirler. Özel sektörde ise, uluslararası banka ve şirketlerde, yurt dışıyla koordinasyonu sağlamanın yanı sıra insan kaynakları pozisyonunda da istihdam edilme imkânına sahiptirler. Öte yandan, akademisyenlik de hem üniversitelerde hem araştırma merkezlerinde hem de çeşitli bölgesel çalışma kurumlarında kendilerine iş imkânı sunabilecek bir alan olabilir. Uluslararası örgütlerde çalışma imkânı da olan mezunlarımız, uzmanlaştıkları alanlardaki deneyimleriyle akademik dergilerde çalışabilir veya araştırmacı olabilirler.

klu iibf uluslararası ilişkiler

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.