İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
16/07/2014 22:19:24 - 15/10/2018 22:19:24 - 13458 Okunma

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü;

Ana Bilim Dalları

Çalışma Ekonomisi A.B.D.
Sosyal Siyaset ve Sosyal Güvenlik A.B.D. 
Endüstri İlişkileri A.B.D. 
İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku A.B.D. 
İnsan Kaynakları A.B.D.

Misyon;

Başta sendikalar olmak üzere kamu ve özel sektör tarafından ihtiyaç duyulan, endüstri ilişkileri ve sosyal politika ile ilgili ulusal ve uluslararası normlara vakıf, ekonomik ve toplumsal meseleleri bilimsel ve bütüncül bir perspektifte analiz etmek ve çözüm üretmek için gerekli olan entelektüel kapasiteye sahip insan kaynağını yetiştirmektir.

Vizyon;

Çalışma ilişkileri ve gelir dağılımından kaynaklanan sosyal meselelerin çözüme kavuşturulduğu bir ülkeyi oluşturma yolunda; sosyal ve ekonomik değişime uygun olarak, çalışma yaşamına ve sosyal politikalara yön verebilecek bilimsel yaklaşımları geliştirmenin onurunu paylaşan, yenilikçi ve üretken bir yükseköğretim kimliği ile kendi alanında ülkenin kalkınmasına katkıda bulunan Türkiye'nin önde gelen bölümlerinden biri olmaktır.

Mezunlarımızın Çalışabileceği Alanlar

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünden mezun olanlar alanlarında araştırmacı olarak çalışabilecekleri gibi, kamu ve özel sektör işletmelerinin insan kaynakları yönetimi ve endüstri ilişkileri departmanlarında, işçi işveren sendikalarının ve kademelerinde uzman işgücü ihtiyacını karşılamak üzere, yönetici olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca, sosyal güvenlik kuruluşları ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde müfettiş, uzman olarak görev alabilecek niteliklere sahiptirler. Bunların yanında, özel danışmanlık şirketlerinde, Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere istihdam danışmanlığı hizmeti veren tüm kuruluşlarda da çalışabilirler.

 


 

Department of Labour Economics And Industrial Relations

Major Fields Of Study

Labour Economics M.F.S. 
Social Policy and Social Security M.F.S. 
Industrial Relations M.F.S. 
Labo Human Resources M.F.S 

MISSION

Raising human resources that is cognizant of national and international norms related to industrial relations and social policy and equipped with intellectual capacity required to analyze social issues in scientific perspective and to produce solutions, which are all needed by public and private sectors and especially by unions.

VISION

On the way of forming a country in which social issues originated from working relations and income distribution is already resolved; our vision is to be one of the leading departments in Turkey which shares honour of developing scientific approaches having influence on working life and social policies and contributes to country development with an innovative and productive higher education in its own field.

Employment Opportunities for Graduates

Alumnus of Department of Labour Economics And Industrial Relations have opportunities to work at different positions in public and private sectors such as; researcher in their own field, expert in human resourses departments of companies, specialist and manager in unions, inspector and specialist in bodies of related ministries.

klu iibf çeko çeei çalışma ekonomisi

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.