İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
03/11/2017 10:48:41 - 03/11/2017 10:48:41 - 5921 Okunma

Yakın zamana kadar yalnızca yönetim muhasebesi kitapları içerisindeki bir konu olarak geçen normal maliyet yöntemi, Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları’nın giderek daha fazla şirket tarafından uygulanmaya başlanmasının bir sonucu olarak, günümüzde bir maliyet ölçümleme yöntemi olarak daha geniş bir bilimsel literatürde ele alınmaya başlanmıştır. Ülkemizde 2005 yılından bu yana uygulanmakta olan Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ve 2018 yılından itibaren uygulanmaya başlanacak olan Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), normal maliyet yönteminin giderek yaygınlaşmasına olumlu düzeyde katkı sağlamaktadır. Ancak, yöntemin maliyet ölçümleme sistemi içerisine nasıl uygulanması ve sonuçlarının nasıl muhasebeleştirilmesi gerektiği konularında bugüne kadar yeterli bilimsel altyapı oluşmamıştır. “Normal Maliyet Yöntemi” isimli bu kitap, muhasebe uygulayıcılarının normal maliyet yönteminden nasıl yararlanacakları ve bu yöntemi nasıl uygulayacakları sorularına cevap verebilmek amacıyla hazırlanmış bilimsel bir eserdir.

İşletme Maliyet Üretim Yöntem Erkan ÖZTÜRK

Facebook Twitter Google Plus
Telefon Tablet Bilgisayar Bu website tüm cihazlarla uyumludur.